Πολιτική κρατήσεων και ακύρωσης

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 • Σας ενημερώνουμε ότι προσωρινές κρατήσεις δεν γίνονται
 • Η κράτηση σας είναι έγκυρη όταν έχει επιβεβαιωθεί από την επιχείρηση
 • Κατά την διάρκεια επικοινωνίας μέσω e-mail για μια κράτηση, η κράτηση δεν είναι σε αναμονή και ενδέχεται το δωμάτιο να μην είναι πλέον διαθέσιμο. Καλό είναι να αποφασίζετε σε σύντομο χρόνο για την κράτηση που σας ενδιαφέρει.
 • Η επιχείρηση μπορεί, από την στιγμή που δεν είναι οριστική η κράτηση σας, να διάθεσει το δωμάτιο αλλού
 • Η επιχείρηση αποστέλλει επιβεβαιώσεις κρατήσεων μέσω e-mail για την ορθή λειτουργία του συστήματος
 • Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν. 4389/2016, ανά ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018

ΟΡΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 • Δικαιώμα χρήσης δωματίου μέχρι ώρα 12:00.
 • Για χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18:00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%.
 • Πέραν της 18:00 καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.
 • Κατά την διάρκεια επικοινωνίας μέσω e-mail για μια κράτηση, η κράτηση δεν είναι σε αναμονή και ενδέχεται το δωμάτιο να μην είναι πλέον διαθέσιμο. Καλό είναι να αποφασίζετε σε σύντομο χρόνο για την κράτηση που σας ενδιαφέρει.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α).